ما می توانیم به

ما می توانیم به


با بیش از 10 سال سابقه حرفه‌ای و اخذ مجوز از دانشگاههای علوم پزشکی شهیدی بهشتی ، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تهران و همچنین اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و با بهره گیری ازتجارب ارزشمند خودمان قادریم شما را درجهت ارتقاء حفظ محیط زیست و نیروی‌انسانی شاغل درصنعت یاری رسانیم

با بیش از 10 سال سابقه حرفه‌ای و اخذ مجوز از دانشگاههای علوم پزشکی شهیدی بهشتی ، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تهران و همچنین اخذ گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و با بهره گیری ازتجارب ارزشمند خودمان قادریم شما را درجهت ارتقاء حفظ محیط زیست و نیروی‌انسانی شاغل درصنعت یاری رسانیم
با ما تماس بگیرید در مورد ما بیشتر بدانید

shield (2)

بهداشت حرفه ای

سنجش آلاینده های محیط کارجهت پاسخگویی به الزامات اداره های زیربط و …

sprout

محیط زیست

سنجش آلاینده های زیست محیطی جهت اجرای طرح خوداظهاری صنایع و …

factory

مشارکت دراقدامات اصلاحی

اقدامات‌اصلاحی‌در:ایستگاه‌های ارزیابی شده ارگونومی آموزش های لازم درامورایمنی‌وبهداشت محیط کار‌‌ و…

افتخار همکاری با


imageimageimageimage